• bedside teaching en concreet advies over de actuele situatie

 • beschikbaar, bereikbaar én eenvoudig te realiseren

 • binnen 10 werkdagen een consult in uw praktijk

 • vergoeding eenvoudig via intermediair

Kinder- en jeugdpsychiater in uw huisartspraktijk

D

e kinder- en jeugdpsychiatrie staat op de drempel van de huisartsenpraktijk. Steeds vaker en intensiever wordt de huisarts of POH-GGZ ingeschakeld. Voor verwijzing, overbrugging van de wachtlijst of na het afsluiten van een behandeltraject in de GGZ. Ouders, scholen en ook wijkteams hebben vragen over uiteenlopende situaties.

Als zelfstandige kinder- en jeugdpsychiater werk ik bij een GGZ-instelling, maar kom ik ook langs bij u in de huisartsenpraktijk. De wachttijd bedraagt maximaal 10 werkdagen en de vergoeding verloopt eenvoudig en kostendekkend via de 3+ regeling.

Karlijn Cobelens executive coaching vrouw psychiater

Hieronder treft u specifieke informatie voor de huisarts en POH-GGZ

Zo gaat de kinder- en jeugdpsychiater in de huisartsenpraktijk te werk

Heeft u een vraag over uw patiënt waar u zelf niet uitkomt? Of wilt u advies over het inzetten van de juiste medicatie? U kunt nu gemakkelijk, laagdrempelig en rechtstreeks even overleggen met de specialist.

Het begint met een eenvoudig telefoontje of e-mail.

Het doel van het overleg is om de patiënt te leren kennen, de situatie te begrijpen en met u als arts of POH-GGZ te overleggen over het vervolg. Er is geen sprake van uitgebreide diagnostiek en behandeling. Wel luister ik en stel ik vragen, om vervolgens een gedegen advies uit te brengen. Zodat u en uw patiënt weer zelf de lijnen kunnen uitzetten.

Ik ben aangesloten bij twee intermediairs, HaspelGGZ en PROPraktijksteun, maar ook individuele praktijken kunnen een afspraak maken.

Doel & Middel

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren kunt u de kinder- en jeugdpsychiater inzetten voor consultatie en advies. Dit kan middels een telefonisch intercollegiaal consult, per e-mail of in een doktersgesprek met de patiënt en ouders, gewoon in uw eigen praktijk.

Mijn aanpak is persoonlijk, benaderbaar en concreet. Dat betekent dat u kunt rekenen op een laagdrempelige en makkelijk inzetbare zorg: binnen 10 werkdagen ben ik in uw praktijk om uw patiënt van advies te voorzien, zodat u daarna weer zelf de lijnen uit kunt zetten. Ik geef u precies de ondersteuning die u nodig heeft en van een kinderpsychiater mag verwachten, op een toegankelijke en begrijpelijke manier. Zo bent u verzekerd van een gedegen advies en krijgt u concrete handvatten waarmee u verder kunt. Samen zorgen we ervoor dat de kwaliteit in de huisartsenzorg blijft groeien.

Kennisoverdracht & Professionele ontwikkeling

Als huisarts of POH-GGZ kunt u uiteraard aansluiten bij dit gesprek.

Naast het uitbrengen van een praktisch advies, staat kennisoverdracht aan u als huisarts of POH-GGZ bij consultatie centraal. Niet alleen vertel ik wat ik heb opgemerkt, ook onderbouw ik hoe ik tot deze conclusies ben gekomen. Op deze manier vergroot u uw kennis. Kampt u de volgende keer met een vergelijkbare situatie in uw praktijk? Dan is het wellicht voldoende om telefonisch te overleggen, of trekt u inmiddels uw eigen conclusies.

Casuïstiekbespreking in groepsverband is ook mogelijk. Dat bespaart u tijd en samen verhogen we de kwaliteit van de zorg.

Ik geef regelmatig onderwijs aan huisartsen en POH-GGZ. Meestal wordt dit georganiseerd via de intermediair of bijvoorbeeld RINO Zuid, maar een workshop kan natuurlijk ook op kleinere schaal plaatsvinden, bijvoorbeeld in uw eigen groepspraktijk.

Praktisch & Eenvoudig

Stap 1. U neemt rechtsreeks contact op met mij

Stap 2. Ik kom langs in uw praktijk, bij de patiënt thuis of op mijn locatie.

Stap 3. De vergoeding verloopt eenvoudig en kostendekkend via de 3+ regeling. Ik factureer aan uw intermediair, zoals HaspelGGZ of Praktijksteun. Met deze instellingen heb ik een overeenkomst gesloten. Indien u geen gebruik maakt van een intermediair maken we samen afspraken. Voor informatie over deze intermediairs zie de websites HaspelGGZ of Praktijksteun.

Wanneer schakelt u mij in?

Medicatieadvies

 • Advies over uw medicatie instelling bij o.a. ADHD, stemmings- en angstklachten en slaapproblemen.
 • Advies bij overname van medicatie vanuit de GGZ.

Vraagverheldering

 • Meedenken in uw beoordelingsproces. Wat is er aan de hand? Hoe schat ik deze situatie in?
 • Advisering over (spoed)verwijzing. Welke mogelijkheden zijn er binnen de GGZ in uw regio en hoe verwijs ik effectief? Welke alternatieven zijn er? Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie, kortdurende individuele begeleiding en/of gezinsondersteuning vanuit het wijkteam.

U heeft behoefte aan tips voor het begeleidingstraject dat u zelf geeft.

 • Advies/meedenken bij gedrags- of internaliserende problemen.
 • Advies/meedenken bij onbegrepen lichamelijke klachten.
 • Ondersteuning in het proces van preventie, overbrugging van de wachtlijst, behandeling en specifieke terugvalpreventie.
 • Gezamenlijke consulten voeren, deze hebben een sterk effect op de professionele ontwikkeling.
 • Meedenken bij vragen vanuit school en het wijkteam.
 • Praktisch advies ten aanzien van de situatie thuis, op school en met vrienden.
 • Casuïstiekoverleg binnen uw praktijk of in groepsverband met huisartsen, POH-GGZ en/of een wijkteam.

Uw patiënt heeft behoefte aan tips om een wachtlijst te overbruggen.

U heeft behoefte aan scholing, een workshop of een sparringpartner.

Bent u huisarts of POH-GGZ en heeft u een vraag?

Leg hem gerust aan mij voor: grote kans dat ik u kan helpen. Zelf, of met iemand uit mijn netwerk.

Let op: Geen privacy gevoelige informatie over WhatsApp en stuur geen NAW gegevens.  Privacy gevoelige informatie alleen via Zorgmail. Ik beschik over een Zorgmailadres, dat u via de (voor huisarts) bekende routes kunt gebruiken.

zorgmail

Ik ben zelfstandige, maar heb geen vrijgevestigde praktijk waar ouders of jongeren zelf een afspraak kunnen maken. De afspraken worden gemaakt via de huisarts.

Contactformulier voor huisarts, POH-GGZ en andere zorgprofessionals